Hlavné menu

Služby PDF Print E-mail

HEVA, spol. s.r.o. s dlhoročnou pôsobnosťou v oblasti ekonómie a účtovníctva pre tuzemské a zahraničné firmy, ponúka voľné kapacity na spracovanie:

- jednoduchého a podvojného účtovníctva
- evidenciu DPH
- evidenciu miezd pre malé a veľké závody
- evidenciu fakturácie
- spracovanie daňových priznaní
- rekonštrukcie účtovníctva za minulé roky
- finančné, ekonomické a účtovné poradenstvo
- na požiadanie Vám urobíme výstup v angličtine
- správa registratúry a archivácie pre FO a PO
- prenájom nehnuteľností

Správa registratúry a archivácie je organizovanie manipulácie zo záznamami (príjímanie, triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie a odosielanie záznamov, ochrana a vyraďovanie spisov) pre spoločnosti, ktoré sú v likvidácii, konkurze, ale aj archivácia dokladov pre FO a PO.

Kompletná účtovná agenda je spracovaná v ekonomickom software firmy SunSoft s.r.o. v Dolnom Kubíne, kde sú jednotlivé programy plne kompatibilné aj s výstupmi do Excelu. Spoločnosť je poistená voči poistným udalostiam v prípade nepredvídaných udalostí.

Last Updated on Sunday, 14 March 2010 21:03